Levelek

 

Albert Ernő, néprajzkutató, Sepsiszentgyörgy:

 

         Régi igazság: az ember értékét az határozza meg, amit életében megvalósít. Amikor Rostás-Farkas György születése évfordulóját ünnepeljük, akkor bizton elmondhatjuk: nem élt hiába eddig sem az, aki ennyi értéket fel tud mutatni. Mert Rostás-Farkas György író, költő, műfordító, néprajzkutató, újságíró, népnevelő, kitűnő szervező, a cigányság hagyományainak, nyelvének őrzője. S azt külön is kiemelhetjük, amit egyik 1992-ben megjelent művének címéül adott: Cigányságom vállalom. Olyan embernek ismertük meg, aki minden körülmények között kitartott a cigányság ügye mellett, népe fiának vallotta magát, minden tettét az határozta meg: használhat-e vele közösségének, társainak. Mert azt munkássága első pillanatától világosan látta: igen sok tennivaló vár rá azért, hogy népe felemelkedését a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse. A szó erejével próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy sürgősen kell segíteni sorstársain, akik elmaradottságban és nyomorban élnek, sokan közülük nem tudják megszerezni a mindennapi betevő falatot. Gyötrő fájdalom azt nézni, hogy mennyi szenvedést jelent a munkanélküliség, akár azt is mondhatjuk, az éhezés.

S erre a felelősségre és tenni akarásra próbálta figyelmeztetni azokat is, akik valamely kedvező körülmények között több tudásra tehettek szert, és hangot adhatnak minden panasznak. Ezért toborozta a cigány értelmiséget, akik hasonló felelősségtudattal tekintenek a rájuk háruló feladatokra.

 Több alkalommal részt vehettem az évente megrendezett tudományos értekezleteken. Minden összejövetelen meggyőződhettem, hogy akik ott megjelentek, előadásokat tartottak, kutatásaik révén mutatták meg a cigányság múltját, amellyel egyben a jelen tennivalóira is figyelmeztettek, a cigányság előbbre haladását akarták. Arról is, hogy számos barátot szerzett a cigányságnak, akik a maguk helyén valamely segítséget nyújthattak számos életbevágó kérdés megoldásában. Nem kisebb jelentőségű az sem, hogy a sokak által kilátástalannak hitt cigány nyelv felújítását, terjesztését mindmáig egyik fő feladatának tekinti. Azért készített cigány-magyar szótárt, folyóiratában  két nyelvű írásokat közölt, társaival együtt cigány nyelvre fordítja, mind a magyar, mind a világirodalom jeles alkotásait.

         Nagy értéknek tekintjük azt is, hogy felelősséggel és hozzáértéssel szerkeszti a Közös Út – Kethano Drom című folyóiratot. Itt is azt a lehetőséget kereste, hogy egy közös cél érdekében összegyűjtse a cigány értelmiséget, lehetőséget teremtsen megnyilatkozásaikhoz, terjessze a tudást a cigányság körében, barátokat szerezzen a segíteni akarók közül.

         E köszöntő során nem tudjuk felsorolni sem, értékelni sem mindazt, amit élete eddigi szakaszában elért, ezért azt kívánjuk, hogy egészségben fáradhatatlanul végezze továbbra is mindazt, amit sikerrel elkezdett és máig megvalósított. Tiszteletre méltó teljesítmény.

 

Albert Ernő

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kocsis Fülöp, görögkatolikus püspök

 

Tisztelt Rostás-Farkas György!
Kedves Barátom!

Nagy örömmel vettem hírét annak a kezdeményezésnek, hogy a Közös Út - Kethano Drom lap baráti körét megszervezitek.  Nagyon fontos ez, hogy a magyarországi cigányság sorsán azok akarjanak segíteni, akik közelről ismerik az ő sorsukat, de ami még fontosabb, szellemiségüket. Tapasztalatom szerint ez az újság eddig is sokat tett ennek a célnak az érdekében. Amennyire erőmből telik, én magam továbbra is szeretném támogatni ezt az értékes munkát. Az alakuló ülésen nem tudok jelen lenni, de lélekben csatlakozom hozzátok.
Születésnapod alkalmából pedig a Mindenható Isten gazdag áldását kívánom és kérem Rád, egész családodra és minden munkádra.

Tisztelettel és testvéri szeretettel:

+ Fülöp

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Lentner Csaba

 

63 év és 20 év viszonyul egymáshoz.

63 év a főszerkesztő, Rostás-Farkas György József Attila díjas író, költő, műfordító életkora, míg a 20év, az általa szerkesztett folyóirat fennállásának ideje.

Szép számok ezek a személyre szólóan és a lap tekintetében egyaránt.

Gyuri bátyám mindig mondja, hogy cigány ember esetében a 63 év nagyon idő. De tegyük hozzá, mások, nem romák esetében is, ismerve mai világunk embert nem kímélő munkaintenzitását, és életritmusát, a nap-nap utáni megélhetéshez szükséges kényszerhelyzetek, megalkulvások állandósulását.

Egy tudományos folyóirat fönntartása, kiadása esetében a 22 év ugyancsak jelentős, főleg a mai pénztelen világban.

Ha összevetjük a 63 évet és a 20évet, mondhatjuk azt is, hogy Rostás Farkas György aktív, felnőtt életének több mint a felét a Közös Út tudományos-művészeti folyóirat életbentartására, pallérozására fordította. És ez tény, hiszen a lap él, működik, ha megannyi nehézség között is. Szerkesztője pedig ünnepelt, ismert és elismert  értelmiségi.

Adja az Isten, hogy az író, a lapszerkesztő, és az általa dédelgetett folyóirat további szép évtizedeket éljen,köz, és az emberiség szolgálatában, a roma és nem roma közötti párbeszédet, a népek, kultúrák közötti együttműködést erősítse.

 

Prof. Dr. Lentner Csaba

egyetemi tanár

tudományos rektor-helyettes

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duray Miklós

A Közös Út –Kethano Drom Baráti körének megalakulása alkalmából

 

Kedves György testvérem,
ezúton küldöm üdvözletem a mai ünnepi összejövetel valamennyi résztvevőjének.

Az ünnepség nemcsak a mi Közös Utunkról, hanem a Te eddigi "Hosszú Utadról" is szól! És ennek a hosszú útnak a porából nemcsak köpönyeget lehet venni, hanem ekhós szekeret is.

Örülhetünk, hogy a te ekhós szekeredre sokan felférünk, sokunkat utaztatsz magaddal a mesék világába, a közös úton.

Sajnálom, hogy személyesen nem lehetek ott az ünnepségen, éppen azon iparkodom, hogy felépülésem után gyalog is bírjak az ekhós szekér után szaladni. Remélem, felvesz.

Tudom, ennél komolyabb a helyzet nálatok is, nálunk is, éppen ezért soha nem volt még nagyobb szükség az összefogásra, és arra, hogy ne ki-ki csak a saját gondjaival foglalkozzon, hanem együtt keressünk megoldást.

Én most a szerény eszközeimmel azzal próbálok hozzájárulni a közös gondjaink megoldásához, hogy a Közös Út Baráti Körébe tisztelettel kérem felvételemet!

A jó Isten éltessen születésnapodon!
Miklós

 

Pozsony, 2012.02.28.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Várnagy Elemér

 

Tisztelt Elnökség!

Testvéri szeretettel gondolok lapunk, a Kethano Drom valamennyi olvasójára és írójára az alapítás évfordulója alkalmából. Külső munkatársként életutam szerves része, eszmei forrása a Lap éltető  ereje. Életünk további közös boldogítására kívánok újabb sikereket együttes bánataink csökkentése, örömeink gyarapítása érdekében a „Közös Út”-on.

 

Tisztelettel:

Dr. Várnagy Elemér ny. tanszékvezető, c. egyetemi tanár

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biacsi Mária levele

A Közös Út – Kethano Drom Baráti Körének megalakulása alkalmából

 

Tisztelt Elnök úr, Kedves Mindannyian!

Nagy örömet jelent számomra, hogy e néhány sorommal  hozzájárulhatok a mai nagyszerű esemény megünnepléséhez.

Immár két évtizede részesei vagyunk a  cigányság tudományos, kulturális és művészeti értékeinek megőrzésének és támogatásának. Jártuk a KÖZÖS ÚT-at, és járjuk a jövőben is.

Kell ez a BARÁTI KÖR - ösztönzésnek, emlékőrzőnek, a sokoldalú tudással és tudományos elkötelezettséggel felvértezett fiatalok útra indítására is.

 A mai alapuló ülésen lélekben Veletek leszek, szívem mélyén szerény boldogságban, kérve a Teremtő bőséges áldását a KETHANO DROM BARÁTI TÁRSASÁG tagságára és tevékenységére.

 

Baráti üdvözlettel, Biacsi Mária - Maja, szociológus Szabadkáról  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Varjú Katalin, Szlovákiából

 

Drága Tesókáim !

A Kethano Drom Baráti Kor magalakulását nagy örömmel vettem, mint ahogy a lap sorsa sem  közömbös számomra. Akkor is veletek érzek, ha fizikailag távol vagyok.

Had idézzek a "Mit üzen a bölcs cigányasszony" című írásomból:
"Isten mindent lát, mindennek eljön az ideje.”

A hit és a szeretet erősítsen mindnyájatokat !

Veletek vagyok: Varju Kati

Ajánljuk

- Emlékezés a Baráti Kör mentorára dr. Szabad György akadémikusra:

 

- Interjú Rostás - Farkas Györggyel
https://kethane.webnode.hu/kozos-ut-cikkek/interjuk-ujsagcikkek/
 
 

Közös Út - Kethano Drom Baráti Kör

Közös Út - Kethano Drom szerkesztősége
H-2340
Kiskunlacháza
Dózsa György út 57/1
Fialovszky Magda
36 20 9340901
Szerkesztőség
36 24 788602

Keress bennünket a facebook-on is!

Közös Út - Kethano Drom Baráti Kör
cigany.tud@gmail.com